Η ύπνωση είναι μια εναλλακτική κατάσταση συνείδησης στην οποία μπορεί κάποιος να εισέλθει, υπό την καθοδήγηση του υπνοθεραπευτή. 

Γιατί να κάνω μια συνεδρία 'Υπνωσης;

Στην κατάσταση ύπνωσης κάποιος έχει πρόσβαση σε σημαντικά μεγαλύτερο μέρος των δυνατότητων του νου του.

Ενεργοποιεί την διαίσθηση του και μπορεί να προσπεράσει τα εμπόδια και τα φίλτρα των εσωτερικών σκέψεων και συναισθημάτων του. Έτσι μπορεί να δημιουργήσει νέες θετικές συμπεριφορές και συνήθειες, να αλλάξει την αντίληψη του για περασμένα γεγονότα, που ενδεχομένως να επηρεάζουν την καθημερινότητά του και να ανακαλύψει ιδέες και λύσεις για τα θέματα που τον απασχολούν. 

Με τον A. Μπαστάκη

Follow us

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • Twitter - White Circle

​© 2018 Home 4 Therapy