Πρόγραμμα 2019 - 2020

Be a Replaycer | My Self | Level1

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

             2019-2020

Έρρικα Πρεζεράκου

07&21/ Οκτωβρίου 2019

04&25 Νοεμβρίου

09&23 Δεκεμβρίου

06&20Ιανουαρίου 2020

10&24 Φεβρουαρίου

09&23 Μαρτίου

13&27 Απριλίου 

11&25 Μαίου

01&22 Ιουνίου

06&20 Ιουλίου

05&06 Σεπτεμβρίου

 

Be a Replaycer

The Method | Adults | Level2

Έρρικα Πρεζεράκου

 

Course 1: 14/10&16/10 ''Πρόθεση''

Course 2:  011/11&20/11 ''Ισορροπία''

Course 3:  02/12&16/12 ''Ρυθμός''

Course 4:  13/01&27/01/2020 ''Ευελιξία''

Course 5:  03/02&17/02 ''Εμπιστοσύνη''

Course 6:  16/03&30/03  '' Θάρρος''

Course 7:  06/04&20/04  ''Ευγνωμοσύνη''

Course 8:  04/05&18/05  ''Χιούμορ''

Course 9: 08/06&15/06  ''Ολοκλήρωση''

Course 10: 05/10&19/10  ''Καθρέφτες''

Course 11:02/11&16/11 ''Χαρά''

Course 12: 07/12&21/12 ''Σύνδεση''

Course 13: 04/01&18/01/2021 ''Αλλαγή''

Course 14: 02/02&15/02 ''Σημαντικότητα''

Course 15: 01/03&15/03 ''Αταραξία''

Course 16: 05/04&19/04 ''Αλήθεια''

Course 17: 03/05&17/05 ''Διάκριση"

Course 18: 07&21/06 ''Ουδετερότητα''

 

EMF Aτομική Συνεδρία

Έρρικα Πρεζεράκου

Ισορροπεί όλο το ηλεκτρομαγνητικό

σου πεδίο. 

 

κατόπιν ραντεβού

 

Theta Healing Aτομική Συνεδρία

Έρρικα Πρεζεράκου

Αλλάζει τις πεποιθήσεις σου,

αλλάζει την ροη. 

 

κατόπιν ραντεβού

 

Be a Replaycer

The Method | Kids |Level2

Έρρικα Πρεζεράκου

Course 1:09/10&23/10 ''Εισαγωγή στη Μέθοδο''

Course 2: 06/11&20/11 ''Ταχύτητες''

Course 3: 04/12&18/12 ''Volley''

Course 4: 08/01&15/01/2020 '' Άλμα εις ύψος''

Course 5: 05/02&19/02   ''Badminton''

Course 6: 04/03&18/03  ''Ένόργανη''

Course 7: 01/04&15/04.  ''Άλμα επί κοντώ''

Course 8: 06/05&20/05   ''Εμπόδια''

Course 9: 03/06&17/06. ''Handball''

Course 10: 08/07&15/07  ''Άλμα εις μήκος''

Course 11: 07/10&21/10 ''Hockey''

Course 12: 04/11&18/11 ''Ανώμαλος δρόμος''

Course 13:02/12&16/12 ''Ρίψεις'' 

Be a Replaycer | My Self | Level1

Συνέχεια προηγούμενου κύκλου

Έρρικα Πρεζεράκου

08 Σεπτεμβρίου 2019

13  Οκτωβρίου

03 Νοεμβρίου

 

EMF Balancing 

 ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  2019

             

Έρρικα Πρεζεράκου

Follow us

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • Twitter - White Circle

​© 2018 Home 4 Therapy